Jaarvergadering 2019

Dinsdag 9 april 2019,
20:00 u, Dorpshuis De Quakel

U bent van harte welkom.

 

Excursie Enge Bos

Op verzoek verzorgt Cock Lek
een excursie in Het Enge Bos aan de Drechtdijk.
Cock vertelt over het ontstaan van dit bosje, over de dieren die er leven en de vondsten die hij er doet.
Excursie aanvragen via 0297-764105

Groengroep

De Groengroep Uithoorn is een vereniging met ca. 150 milieubewuste leden die zich sinds 1970 inzetten voor het bevorderen van een verantwoord milieu- en natuurbeheer in en om Uithoorn en De Kwakel.

Activiteiten

  • We signaleren dreigende aantasting van natuur en milieu
  • We nemen deel aan inspraakprocedures van gemeente en andere overheden en dienen zo nodig bezwaarschriften in
  • We voeren periodiek overleg met de Gemeente over het gevoerde groenbeleid.
  • We houden contact met gelijkgezinde organisaties zoals IVN en Landschap Noord-Holland.

De laatste jaren hebben we geparticipeerd in de inrichting en het beheer van het Egeltjesbos De Kwakel, helofytenfilter Zijdelmeer, ook hebben we geadviseerd over de inrichting Amsteloever en de herinrichting van het Libellebos. Tevens heeft de Groengroep meegewerkt (en veel data geleverd) aan de Natuurkaarten van Uithoorn en aan de opstelling van het Bomenbeleidsplan Uithoorn.

We organiseren regelmatig natuur en vogel excursies in de omgeving van Uithoorn.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit Cock Lek (voorzitter), Nico Koning (penningmeester), Irma Smak (secretaris), Martin Tijdgat (algemeen bestuurslid) en Walter Busse (algemeen bestuurslid).

U kunt contact met ons opnemen via nevenstaand formulier.

 

Uw bericht aan Groengroep Uithoorn